Ketahui Inisiatif Semarak Niaga Bajet 2022

Kredit Mikro
Kemudahan Perusahaan Mikro (MEF)

Untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan tanpa cagaran untuk perusahaan/ usahawan mikro, termasuk individu yang bekerja sendiri dan pekerja sambilan (gig workers) yang menggunakan platform digital dengan terma pembiayaan:

 • Kadar pinjaman: Ditentukan oleh institusi kewangan
 • Saiz: Perusahaan Mikro (termasuk pekerja sambilan (gig workers) yang menggunakan platform digital dan pekerja yang bekerja sendiri), sehingga RM50,000
 • Tempoh: Sehingga 5 tahun

Pemohon yang berminat boleh memohon inisiatif ini melalui Insitusi Kewangan Peserta (IKP)

TEKUNNita

Dana pembiayaan melalui TEKUN Nasional untuk usahawan wanita bagi membantu usahawan wanita yang terkesan akibat COVID-19

 • Kadar pinjaman: 0%
 • Saiz: Sehingga RM10,000
 • Tempoh: Sehingga 5 tahun
 • Moratorium: 6 bulan

Skim Pembiayaan Sukan

Untuk memulihkan dan memulakan semula perniagaan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 kepada pengendali / pengusaha fasiliti sukan, dengan terma pembiayaan:

 • Kadar pinjaman: 4%
 • Saiz: Sehingga RM100,000
 • Tempoh: Sehingga 10 tahun

Skim Pembiayaan Usahawan Masyarakat India (SPUMI)

Menyediakan kemudahan pembiayaan mikro untuk memperkasa sosioekonomi komuniti India dengan terma pembiayaan:

 • Kadar pinjaman: 4%
 • Saiz: Sehingga RM100,000
 • Tempoh: Sehingga 10 tahun

Skim Pembiayaan Usahawan PKS untuk kaum Cina

Untuk membantu pengendali PKS Cina untuk mewujudkan peluang, dengan terma pembiayaan:

 • Kadar pinjaman: 4%
 • Saiz: Sehingga RM250,000
 • Tempoh: Sehingga 5 tahun

Pembiayaan Perkampungan Baru Cina (PKBC)

Untuk membantu pengendali PKS Cina untuk mewujudkan peluang, dengan terma pembiayaan:

 • Kadar pinjaman: 4%
 • Saiz: Sehingga RM50,000
 • Tempoh: Sehingga 5 tahun

Pelbagai Skim Pembiayaan Mikro Mudah

Kemudahan pinjaman mikro yang disediakan kepada sektor-sektor tertentu iaitu Start-Up, Pusat Internet Komuniti, golongan Tradisional/Asas Tani/ Pasar Malam/Pasar Tani, Wanita, Belia, Sukan dan Terbuka.

 • Kadar pinjaman: 0% bagi 6 bulan pertama, 4% selanjutnya
 • Saiz: Sehingga RM50,000
 • Tempoh: Sehingga 5.5 tahun termasuk 6 bulan pertama moratorium
 • Moratorium: 6 bulan


Skim Mikro Kredit Agrobank

Pembiayaan mikrokredit sehingga RM75,000 untuk semua jenis perniagaan industri agromakanan

 • Kadar pinjaman: 0% bagi 6 bulan pertama, 4% selanjutnya
 • Saiz: Sehingga RM75,000
 • Tempoh: Sehingga 5 tahun
 • Moratorium: 6 bulan

Maklumat lanjut akan dikemaskini

Micro Enterprise Fund (MEF)

Untuk membantu usahawan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) serta sektor informal dalam mengekalkan kelangsungan operasi perniagaan supaya dapat berdaya saing pasca pandemik COVID-19, melalui pembiayaan tanpa mengenakan sebarang kadar keuntungan dan penangguhan bayaran (moratorium) sehingga 12 bulan

Micro Enterprise Fund (MEF)

Program kewangan sosial yang bertujuan khusus menyokong dan memudahkan pembiayaan bagi usahawan mikro B40 dan asnaf yang kehilangan pendapatan akibat wabak COVID-19. Program ini direka untuk menggunakan pembiayaan mikro bagi penyediaan modal yang digabungkan dengan dana kewangan sosial iaitu zakat. Pemohon yang layak dan terpilih akan mengikuti program latihan pembangunan perniagaan


Pinjaman Mudah PKS
Kemudahan Peralihan Kepada Rendah Karbon (LCTF)

Dana pembiayaan padanan matching fund bagi membantu Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) meningkatkan amalan lestari dan rendah karbon

 • Kadar pinjaman: Sehingga 5% setahun
 • Amaun: Sehingga RM5 juta
 • Tempoh: Sehingga 10 tahun

Pemohon yang berminat boleh memohon inisiatif ini melalui Insitusi Kewangan Peserta (IKP)

Kemudahan Bantuan Dan Pemulihan Bersasar (TRRF)

Kemudahan pembiayaan yang diwujudkan oleh BNM untuk memberikan bantuan dan sokongan pemulihan kepada PKS yang terjejas

 • Kadar pinjaman: Sehingga 3.5% setahun (termasuk fi jaminan)
 • Kemudahan moratorium: Sekurang-kurangnya 6 bulan
 • Amaun: Sehingga RM500,000
 • Tempoh: Sehingga 7 tahun (termasuk tempoh moratorium)

Pemohon yang berminat boleh memohon inisiatif ini melalui Insitusi Kewangan Peserta (IKP)

Insentif Penggajian JaminKerja

Program pembiayaan yang disediakan oleh BNM bagi meningkatkan pengeluaran makanan untuk Malaysia dan dieksport dengan terma pembiayaan:

 • Kadar pinjaman: Sehingga 3.75% setahun (termasuk fi jaminan)
 • Amaun: Sehingga RM5 juta
 • Tempoh: Sehingga 8 tahun

Pemohon yang berminat boleh memohon inisiatif ini melalui Insitusi Kewangan Peserta (IKP)

Kemudahan Automasi Dan Digital (ADF) PKS

Merupakan kemudahan pembiayaan yang disediakan oleh BNM untuk menggalakkan PKS mengautomasikan proses dan mendigitalkan operasi untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan, dengan terma pembiayaan:

 • Kadar pinjaman: sehingga 4% setahun (termasuk fi jaminan)
 • Saiz: Sehingga RM3 juta
 • Tempoh: Sehingga 10 tahun

Pemohon yang berminat boleh memohon inisiatif ini melalui Insitusi Kewangan Peserta (IKP)

Kemudahan Semua Sektor Ekonomi (AES)

Untuk meningkatkan akses PKS kepada pembiayaan untuk semua sektor ekonomi, bagi menyokong pembangunan, dengan terma pembiayaan:

 • Kadar pinjaman: Sehingga 7% setahun (termasuk fi jaminan)
 • Saiz: Sehingga RM5 juta
 • Tempoh: Sehingga 5 tahun

Pemohon yang berminat boleh memohon inisiatif ini melalui Insitusi Kewangan Peserta (IKP)

Kemudahan Teknologi Tinggi – Aspirasi Pelaburan Nasional (HTF-NIA)

Untuk membantu PKS berteknologi tinggi dan berorientasikan inovasi yang terjejas untuk pulih dan menggiatkan semula kapasiti inovasi negara, dengan terma pembiayaan:

 • Kadar pinjaman: Sehingga 3.5% setahun (tidak termasuk fi jaminan); sehingga 5% setahun (termasuk fi jaminan)
 • Saiz: Sehingga RM1 juta untuk tujuan modal kerja; atau sehingga RM5 juta untuk tujuan perbelanjaan modal (capital expenditure, CAPEX) atau gabungan modal kerja dan CAPEX
 • Tempoh: Sehingga 7 tahun

Pemohon yang berminat boleh memohon inisiatif ini melalui Insitusi Kewangan Peserta (IKP)

PENJANA Tourism Financing (PTF)

Untuk menyokong Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) dan Perusahaan Mikro Malaysia dalam sektor pelancongan, dengan membantu mereka mengekalkan keupayaan dan membuat penyesuaian serta terus berdaya maju, dengan terma pembiayaan:

 • Kadar pinjaman: Sehingga 3.5% setahun (termasuk fi jaminan)
 • Saiz: Sehingga RM500,000;
 • Tempoh: Sehingga 7 tahun (termasuk tempoh moratorium)
 • Moratorium: Sekurang-kurangnya 6 bulan

Pemohon yang berminat boleh memohon inisiatif ini melalui Insitusi Kewangan Peserta (IKP)

Program Pembangunan Usahawan Teknikal (PUTEK)

Kemudahan pembiayaan kepada generasi muda untuk memulakan perniagaan dalam bidang teknikal yang berasaskan kepada kemahiran yang dimiliki. Kemudahan yang ditawarkan adalah dalam bentuk padanan geran yang merangkumi 60% pembiayaan dan 40% geran

 • Kadar pinjaman: 0%
 • Saiz: Sehingga RM500,000;
 • Tempoh: Sehingga 5 tahun

Program Usahawan Lepasan Institusi Pendidikan MARA / Belia (PUTRA)

Kemudahan pembiayaan perniagaan mikro bagi semua sektor seperti peruncitan, pembuatan, perkhidmatan kecuali sektor pertanian dan penternakan. PUTRA adalah skim pembiayaan perniagaan khusus untuk melahirkan usahawan kecil dinamik dari generasi muda untuk memulakan perniagaan

 • Kadar pinjaman: 0%
 • Saiz: Sehingga RM10,000;
 • Tempoh: Sehingga 3 tahun

Skim Pembiayaan Kontrak Ekpress (SPiKE)

Kemudahan pembiayaan jangka pendek kepada kontraktor Bumiputera dalam aktiviti pembinaan, pembekalan, perkhidmatan dan elektrik

 • Kadar pinjaman: 6%
 • Saiz: Sehingga RM1,000,000

Program Pembangunan Usahawan Profesional (ProSPEC)

Pembiayaan untuk menyediakan kemudahan pembiayaan perniagaan di bawah ProSPEC dan bagi meningkatkan penyertaan usahawan Bumiputera dalam bidang keusahawanan profesional

 • Kadar pinjaman: 4%
 • Saiz: Sehingga RM500,000;
 • Tempoh: Sehingga 10 tahun

MARA Integrated Smart Auto (MISA)

Pembiayaan MARA bagi menambah bilangan usahawan Bumiputera dalam bidang automotif yang menyediakan perkhidmatan 3S (Sales, Service & Spare-part) dan memberi peluang dan membantu usahawan untuk menaiktaraf standard bengkel sedia ada kepada yang berskala besar

 • Kadar pinjaman: 2%
 • Saiz: Sehingga RM1,000,000;
 • Tempoh: Sehingga 10 tahun

Skim Pembiayaan Perniagaan Khas Wanita (DanaNITA)

Dana pembiayaan melalui MARA untuk usahawan wanita bagi membantu usahawan wanita yang terkesan akibat COVID-19

 • Kadar pinjaman: 3.5%
 • Saiz: Sehingga RM150,000;
 • Tempoh: Sehingga 10 tahun

Pelbagai Program Pembiayaan PUNB

Pembiayaan dan perkhidmatan PUNB terbuka kepada semua usahawan dan perniagaan Bumiputera yang terlibat dalam sektor peruncitan, perdagangan dan pengedaran, pembuatan dan perkhidmatan di pelbagai sektor kecuali sektor pertanian, perikanan dan perladangan.


Jumpstart Financing

Untuk menyokong kesinambungan perniagaan, dengan terma pembiayaan:

 • Kadar pinjaman: 2% - 3%
 • Saiz: Sehingga RM500,000
 • Tempoh: Sehingga 6 tahun (termasuk tempoh moratorium)
 • Moratorium: 6 bulan

IBS Promotion Fund (IBS2.0)

Sejumlah RM200 juta disediakan untuk IBS Promotion Fund yang membabitkan sektor pembinaan

 • Kadar pinjaman: berdasarkan risiko
 • Saiz: Sehingga RM10 juta
 • Tempoh: Sehingga 15 tahun
 • Moratorium: Tiada

Maklumat lanjut akan dikemaskini

Program Pembiayaan Usahawan Muda

Sejumlah RM100 juta disediakan di bawah program Pembiayaan Usahawan Muda (YEF2.0)

 • Kadar pinjaman: 5%
 • Saiz: Sehingga RM1 juta
 • Tempoh: Sehingga 10 tahun

Maklumat lanjut akan dikemaskini

Working Capital Scheme BPMB

Skim Modal Kerja BPMB merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk membantu syarikat yang berdaya maju dengan pegangan saham yang tidak lebih daripada RM10.0 juta untuk memperoleh akses kepada modal kerja.

 • Kadar pinjaman: 4%
 • Saiz: RM1 juta - RM10 juta
 • Tempoh: Sehingga 3 tahun

Maklumat lanjut akan dikemaskini

Pelbagai program pembiayaan agromakanan

Merupakan pembiayaan untuk bisnes atau korporat yang mana jumlah pembiayaan adalah sebanyak RM75,000 ke atas.

 • Kadar pinjaman: 0% bagi 6 bulan pertama, 3.0% selanjutnya
 • Saiz: Sehingga RM500,000
 • Tempoh: Sehingga 8 tahun
 • Moratorium: 6 bulan

Maklumat lanjut akan dikemaskini

Pembiayaan Ekuiti / Alternatif
Insentif Penggajian JaminKerja

Disediakan di bawah BNM bagi membantu syarikat yang berdepan masalah gearing atau leveraj dengan terma pembiayaan:

 • Kadar pinjaman: sehingga 3.5% setahun (bagi pembiayaan kredit) + dividen (ditentukan oleh pembiaya ekuiti)
 • Amaun: Sehingga RM5 juta
 • Tempoh: Sehingga 10 tahun

IBS Promotion Fund (IBS 2.0)

Malaysia Co-Investment Fund (MyCIF) diperkenalkan untuk pelaburan bersama dalam Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (MSMEs) dan Perusahaan Sosial di samping pelabur swasta melalui platform Equity Crowdfunding (ECF) dan Pembiayaan Peer-to-peer (P2P)

 • MyCIF juga menyediakan skim Perusahaan Sosial MyCIF untuk melabur bersama dalam kempen P2P oleh Perusahaan Sosial yang diiktiraf oleh MEDAC

SME Recapitalisation Fund

Skim pelaburan oleh SME Bank dengan kerjasama TERAJU dan BSN melalui ekuiti dan kuasi-ekuiti dalam memulihkan perniagaan PKS yang terjejas akibat COVID -19. Skim ini bertujuan untuk membantu syarikat yang mempunyai masalah gearing atau leveraj dalam menguruskan perbelanjaan hutang dan merangsangkan pertumbuhan dan penciptaan rantaian integrasi/ PKS yang mampan

 • Kadar pinjaman: dividen ± 6%
 • Saiz: Sehingga RM5 juta

Maklumat lanjut akan dikemaskini

SKIM RESET

Disediakan di bawah Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) bagi membantu syarikat yang berdepan masalah gearing atau leveraj

Maklumat lanjut akan dikemaskini

Jaminan SJPP
Skim Jaminan Kerajaan PEMULIH (PGGS)

Menyediakan kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia ("PKS") dan Syarikat Tahap Pertengahan ("MSC")

 • Kemudahan Modal Kerja/ CAPEX untuk Pembiayaan Baharu: 80% daripada pembiayaan diperoleh daripada Institusi Kewangan Peserta (termasuk prinsipal dan faedah/keuntungan) oleh Kerajaan Malaysia
 • Penstrukturan semula kemudahan pembiayaan sedia ada dan/atau Modal Kerja tambahan: 80% daripada pembiayaan diperoleh daripada Institusi Kewangan Peserta (termasuk prinsipal dan faedah/keuntungan) oleh Kerajaan Malaysia

Pemohon yang berminat boleh memohon inisiatif ini melalui Insitusi Kewangan Peserta (IKP)