Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)

Permohonan Dibuka

Terakhir dikemas kini pada 28/04/2023

Pengenalan

 • SLDN merupakan singkatan kepada Sistem Latihan Dual Nasional. ‘Dual’ bermaksud latihan di dalam dua situasi pembelajaran iaitu:
  1. Tempat kerja yang sebenar (syarikat) yang merangkumi 70% hingga 80% latihan amali (prestasi) dan;
  2. Pusat latihan yang merangkumi 20% hingga 30% pembelajaran teori (pengetahuan)

 • Objektif utama SLDN untuk melahirkan pekerja berpengetahuan (K-Workers) iaitu pekerja yang memiliki tiga elemen kompetensi iaitu:
  1. Teknikal
  2. Sosial & Kemanusiaan
  3. Metadologi & Pembelajaran

 • SLDN merupakan satu kaedah latihan yang berlandaskan industry driven di mana dikendalikan melalui usahasama syarikat-syarikat dan institusi latihan. Pelaksanaan SLDN boleh dibuat dengan kaedah berikut:
  1. Usahasama Pusat Latihan Kemahiran (PLK) dan Syarikat
  2. Syarikat Latihan Dalaman (In-house)

  Tempoh Latihan Tempoh latihan bagi sesuatu program yang dilaksanakan merujuk kepada pekeliling Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (KPPK) bil. 2/105 dan jumlah jam kredit yang ditetapkan di dalam sesuatu Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK)
  Nisbah Latihan 70% hingga 80% latihan amali (prestasi) di industri dan 20% hingga 30% latihan teori (pengetahuan) di pusat latihan
  Kaedah Penyampaian Lepasan Harian
  Contoh: 1 – 2 hari seminggu pembelajaran teori (pengetahuan) dan kemahiran asas di pusat latihan serta 4 – 5 hari seminggu latihan amali (prestasi) di syarikat

  Lepasan Bulanan
  Contoh: 1 – 2 bulan pembelajaran teori (pengetahuan) dan kemahiran asas di pusat latihan serta 4 – 5 bulan latihan amali (prestasi) di syarikat
  Rujukan Standard Latihan Berdasarkan SKPK atau Kurikulum SLDN
  Persijilan Perantis yang yang menamatkan latihan ini dengan jayanya akan dianugerahkan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1, 2, 3, Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)
 • Syarikat yang menjalankan latihan SLDN akan mendapat faedah berikut:
  1. Membuat tuntutan semula levi bagi syarikat yang mencarum dengan Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB). (Employer Circular no.1/2008)
  2. Mendapat potongan cukai pendapatan syarikat (single tax deduction) di bawah peruntukan subseksyen 34(6)(n), Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967

Kelayakan

 • Syarat-syarat umum bagi perantis adalah:
  1. Warganegara Malaysia atau pemastautin tetap
  2. Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris
  3. Berumur 16 tahun ke atas; dan
  4. Kriteria kelayakan minimum perantis hendaklah memenuhi keperluan yang ditetapkan di dalam SKPK

  5. *Nota: Walau bagaimanapun sesetengah syarikat meletakkan beberapa syarat tambahan mengikut keperluan mereka

 • Terbuka kepada semua Pusat Bertauliah (PB) SLDN
 • Perantis: Pekerja Sedia Ada dan Pencari Kerja
 • Syarikat yang bertauliah oleh SLDN


 • *Pusat Latihan/Syarikat yang belum ditauliah, dipelawa memohon pentauliahan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)*

Cara Memohon

Soalan Lazim

agensi icon

Agensi
Jabatan Pembangunan Kemahiran

phone icon

Telefon
03 8886 5589