Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP)

Permohonan Dibuka

Terakhir dikemas kini pada 31/03/2023

Pengenalan

 • Skim ini bertujuan untuk membantu pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap dan slip gaji seperti pekerja ekonomi gig dan bebas, pemilik perniagaan, peniaga atau usahawan kecil.
 • Mulai 1 April 2023, Kerajaan Malaysia akan meluaskan sasaran SJKP bagi merangkumi kedua-dua golongan berpendapatan tetap dan tidak tetap untuk memiliki rumah pertama mereka.
Perkara Penerangan
Tujuan Pembiayaan Pembiayaan gadai janji
Had Pembiayaan Sehingga RM400,000.00 (termasuk jumlah pembiayaan pokok, MRTA*/ MRTT*, LTHO*, yuran guaman dan yuran penilaian)
Jenis Pembiayaan Pinjaman/ pembiayaan bertempoh
Tempoh Pembiayaan Sehingga 35 tahun atau sehingga tempoh pembiayaan, mana-mana yang terdahulu (pinjaman dua generasi dibenarkan)
Jaminan Perlindungan Jaminan 100% diatas jumlah pembiayaan (termasuk jumlah pembiayaan pokok, MRTA*/MRTT*, LTHO*, yuran guaman dan yuran penilaian)
Kadar Faedah/ Keuntungan Seperti yang ditetapkan oleh Institusi Kewangan yang terlibat
Deposit Deposit mandatori bersamaan dengan 3 bulan bayaran bulanan

*MRTA: Mortgage Reducing Term Assurance
*MRTT: Mortgage Reducing Term Takaful
*LTHO: Long Term House owner’s Takaful

 • Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Laman Rasmi SJKP
 • Kelayakan

  • Warganegara Malaysia berumur 18 tahun keatas. Pinjaman dua generasi dibenarkan
  • Pembelian kali pertama rumah kediaman baru atau rumah sedia ada atau rumah lelongan yang di bawah kategori kos rendah atau sederhana atau mampu milik dan untuk didiami
  • Terbuka untuk rumah kediaman baru atau rumah sedia ada atau rumah lelongan
  • Jumlah bayaran balik kesemua pinjaman pemohon tidak melebihi 65% pendapatan kasar bulanan
  • Tiada rekod tertunggak CCRIS* melebihi 2 bulan bagi tempoh 12 bulan terkini
  • Tiada lain-lain rekod kredit yang negatif dalam tempoh 24 bulan

  *CCRIS: Central Credit Reference Information System

  Cara Memohon

  • Permohonan mestilah dibuat di mana-mana cawangan institusi-institusi kewangan (IKP) yang turut serta dalam skim ini dan bukan secara terus ke pejabat SJKP.
  • Proses Skim Jaminan:
   1. Bakal peminjam mengenal pasti kediaman yang dikehendaki. Selepas itu, memohon dan menyerahkan dokumen yang berkaitan kepada IKP yang terlibat
   2. Institusi Kewangan Terlibat akan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada peminjam yang layak
   3. Bank menilai dan menyemak permohonan peminjam dan menghantar permohonan kepada Syarikat Jaminan Kredit Perumahan Berhad (SJKP) bagi jaminan pembiayaan
   4. SJKP akan menyemak permohonan dan menyediakan jaminan pembiayaan (jika memenuhi kriteria yang ditetapkan)
   5. Institusi Kewangan mengemukakan surat tawaran (LO) kepada pelanggan setelah berjaya mendapatkan jaminan daripada SJKP
   6. Peminjam menerima LO dan memiliki rumah idaman mereka selepas Institusi Kewangan mengeluarkan pembiayaan
  • Dokumen diperlukan:
   1. Perjanjian asal Jual Beli/ borang tempahan/ resit bayaran muka
   2. Penyata akaun Bank atau deposit 6 bulan terkini (jika ada)
   3. Cukai Pendapatan/ Penyata KWSP Terkini
   4. Surat pengesahan pekerjaan
   5. Salinan Kad Pengenalan pemohon
   6. Surat pengesahan majikan (jika ada)
   7. Lesen perniagaan; atau kad pendaftaran Nelayan; atau permit teksi (yang mana berkenaan)
   8. Surat akuan bekerja sendiri atau penyata pendapatan yang disahkan oleh JKKK atau penjawat kerajaan Kategori A, Penghulu/Ketua Kampung atau Pengurus Cawangan Bank

  *JKKK: Jawatankuasa Kemajuan dan Kemakmuran Kampung

  Soalan Lazim

  agensi icon

  Agensi
  Syarikat Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) Berhad

  phone icon

  Telefon
  03 2096 5000