Sistem Insurans Pekerjaan Elaun Mencari Pekerjaan+ (SIP EMP+) kepada bukan pencarum

 • Elaun mencari pekerjaan dan elaun persediaan bekerja

 • Terutamanya untuk graduan baharu, lepasan sekolah dan pekerja sektor tidak formal

 • Tarikh tutup: 31-Dis-22

Apakah itu SIP EMP+ kepada bukan pencarum?

 • SIP EMP+ kepada bukan pencarum ini adalah bantuan kewangan diberikan kepada individu bukan pencarum PERKESO terutamanya graduan baharu, lepasan sekolah dan pekerja sektor tidak formal yang terkesan akibat krisis wabak COVID 19 bagi meneruskan kelangsungan hidup semasa mencari peluang pekerjaan baharu
 • Bantuan SIP EMP+ kepada bukan pencarum ini mengandungi insentif Elaun Mencari Pekerjaan (EMP) RM300 sebulan yang diterima apabila individu yang layak menghadiri temuduga dan Elaun Persediaan Bekerja (EPB) RM400 one-off sekiranya telah kembali bekerja

 • Aktiviti Pencarian Pekerjaan Jumlah Carian Jumlah Bayaran
  Menghadiri temuduga terbuka Minima 3 sesi temuduga untuk setiap bayaran EMP mulai 1 Januari 2022 / bulan seterusnya RM300 sebulan
  Mendapat pekerjaan dalam tempoh menerima insentif pada bulan pertama Menghadiri sekurang-kurangnya satu temuduga dalam tempoh menerima EMP RM300 EMP + RM400 EPB
  Mendapat pekerjaan dalam tempoh menerima insentif pada bulan kedua Menghadiri sekurang-kurangnya empat temuduga dalam tempoh menerima EMP RM300 EMP + RM300 EMP + RM400 EPB
  Mendapat pekerjaan dalam tempoh menerima insentif pada bulan keempat Menghadiri sekurang-kurangnya tujuh temuduga dalam tempoh menerima EMP RM300 EMP + RM300 EMP + RM300 EMP + RM400 EPB
  Mendapat pekerjaan dalam tempoh menerima insentif pada bulan kelima Menghadiri sekurang-kurangnya sembilan temuduga dalam tempoh menerima EMP RM300 EMP + RM300 EMP + RM300 EMP
  Mendapat pekerjaan sebelum tarikh permohonan SIP EMP+ Menghadiri satu atau lebih temuduga dan mendapat penempatan pekerjaan baharu sebelum tarikh permohonan RM400 EPB

Siapakah yang layak memohon SIP EMP+ kepada bukan pencarum?

Syarat Kelayakan SIP EMP+ Kepada Bukan Pencarum
Kelayakan permohonan
 • Individu yang belum berdaftar atau tidak aktif mencarum dengan PERKESO selepas 1 Jun 2021
 • Individu yang berumur 18 tahun dan tidak melebihi 60 tahun pada tarikh permohonan
 • Setiap pemohon adalah wajib berdaftar, melengkapkan profil dan aktif membuat aktiviti pencarian di Portal MYFutureJobs mulai 1 Januari 2022
 • Pemohon perlu menghadiri aktiviti temuduga sekurang-kurangnya tiga kali sebulan melalui;
  1. Program temuduga terbuka anjuran PERKESO adalah diutamakan. Maklumat temuduga boleh diperolehi melalui Portal MYFutureJobs atau;
  2. Bersama anjuran majikan berdaftar dan yang telah mengiklankan jawatan di Portal MYFutureJobs atau;
  3. Anjuran luar dan disahkan oleh majikan/agensi pekerjaan swasta
Jenis Temuduga
 • Pemohon perlu menghadiri sesi temuduga bersama tiga (3) majikan berbeza dalam tempoh masa yang sama atau hari yang berlainan
 • Pemohon menghadiri mana-mana temuduga yang diaturkan oleh majikan yang telah berdaftar di Portal MYFutureJobs
 • Pemohon menghadiri mana-mana temuduga yang setara dengan kelayakan atau bersesuaian dengan pengalaman
Tempoh Bayaran Insentif
 • Tempoh pembayaran EMP adalah secara bulanan (30 hari)
 • EPB akan dibayar bersama EMP sekiranya telah mendapat tawaran pekerjaan baharu

Bagaimanakah saya boleh memohon SIP EMP+ kepada bukan pencarum?

 • Tempoh permohonan bagi program SIP EMP+ kepada bukan pencarum adalah dari 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022
 • Dokumen yang diperlukan untuk membuat permohonan adalah:
  1. Salinan Kad Pengenalan Pemohon
  2. Salinan Penyata Nombor Akaun Bank Pemohon Sendiri (bukan akaun Bersama)
  3. Bukti menghadiri 2 kali temuduga dalam tempoh setiap EMP, sekiranya ia merupakan bukan anjuran PERKESO dan perlu pengesahan daripada majikan yang menganjurkan temuduga
  4. Pengemaskinian aktiviti temuduga di Log Aktiviti Portal MYFutureJobs

  Permohonan SIP EMP+ Kepada Bukan Pencarum
  Tatacara Permohonan
  • Daftar dan lengkapkan Profil di Portal MYFutureJobs
  • Muat turun dan daftar di Aplikasi Prihatin PERKESO (PlayStore / AppleStore) bagi tujuan bayaran elaun mengikut kelayakan
  • Hadiri program temuduga & kemaskini log aktiviti di Portal MYFutureJobs (Akuan pengesahan syarikat perlu dilampirkan sekiranya menghadiri program temuduga bukan anjuran PERKESO)
  • Kemaskini tarikh kembali bekerja di Aplikasi Prihatin PERKESO sekiranya telah mendapat tawaran pekerjaan bagi tujuan pembayaran EPB
  Semakan Status Permohonan
  • Pemohon boleh menyemak status permohonan melalui Aplikasi Prihatin PERKESO (PlayStore / AppleStore)