Diskaun 15% Bayaran Balik Pinjaman PTPTN

  • Untuk peminjam PTPTN yang membuat penyelesaian keseluruhan baki hutang pinjaman

  • Tarikh Tutup: 30-April-2022

Apakah itu Diskaun 15% Bayaran Balik Pinjaman PTPTN?

  • Manfaat kepada peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) melalui pemberian insentif diskaun 15% bayaran balik pinjaman bagi penyelesaian keseluruhan baki hutang pinjaman.
  • Pengiraan diskaun: Pengiraan diskaun 15% berasaskan keseluruhan baki hutang pinjaman

Siapakah yang layak untuk memohon Diskaun 15% Bayaran Balik Pinjaman PTPTN?

  • Semua peminjam PTPTN (termasuk yang telah dikenakan tindakan penguatkuasaan) yang membuat penyelesaian keseluruhan baki hutang pinjaman mulai 1 November 2021 hingga 30 April 2022
  • Peminjam yang telah tamat pengajian Diploma dan sedang melanjutkan pengajian peringkat ijazah (dengan menggunakan PTPTN) TIDAK layak mendapatkan insentif ini
  • Diskaun TIDAK diberikan sekiranya bayaran balik dibuat oleh pihak IPT/ penaja

  • Untuk maklumat lanjut, sila rujuk FAQ Diskaun 15% Bayaran Balik PTPTN

Bagaimanakah cara untuk memohon Diskaun 15% Bayaran Balik Pinjaman PTPTN?

Pengesahan baki pinjaman boleh diperolehi melalui atau menghubungi

</