Diskaun 12% Bayaran Balik Pinjaman PTPTN

  • Untuk peminjam PTPTN yang membuat bayaran balik sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan baki hutang pinjaman

  • Tarikh Tutup: 30-April-2022

Apakah itu Diskaun 12% Bayaran Balik Pinjaman PTPTN?

  • Manfaat kepada peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) melalui pemberian insentif diskaun 12% bayaran balik pinjaman.
  • Pengiraan Diskaun: Pengiraan diskaun 12% berasaskan kepada jumlah bayaran balik (sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang) yang diterima bagi bulan berkenaan

Nota: Diskaun yang diberikan tidak akan mengurangkan ansuran bulanan tetapi mengurangkan baki hutang keseluruhan sahaja.

Siapakah yang layak untuk memohon Diskaun 12% Bayaran Balik Pinjaman PTPTN?

  • Semua peminjam (termasuk yang telah dikenakan tindakan penguatkuasaan) yang membuat bayaran balik sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan baki hutang pinjaman dalam tempoh 1 November 2021 hingga 30 April 2022
  • Peminjam yang telah tamat pengajian Diploma dan sedang melanjutkan pengajian peringkat ijazah (dengan menggunakan PTPTN) TIDAK layak mendapatkan insentif ini

  • Untuk maklumat lanjut, sila rujuk FAQ Diskaun 12% Bayaran Balik PTPTN

Bagaimanakah cara untuk memohon Diskaun 12% Bayaran Balik Pinjaman PTPTN?

Pengesahan baki pinjaman boleh diperolehi melalui atau menghubungi

</