Diskaun 10% Bayaran Balik Pinjaman PTPTN

 • Untuk peminjam PTPTN yang membuat bayaran balik melalui saluran Potongan Gaji dan/ atau Debit Terus (Direct Debit)

 • Tarikh Tutup: 30-April-2022

Apakah itu Diskaun 10% Bayaran Balik Pinjaman PTPTN?

 • Manfaat kepada peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) melalui pemberian insentif diskaun 10% bayaran balik pinjaman.
 • Pengiraan Diskaun: Diskaun diberikan atas jumlah bayaran balik yang dibuat melalui potongan gaji dan debit terus (direct debit). Jumlah diskaun yang diperoleh akan mengurangkan keseluruhan baki hutang pinjaman

Nota: Diskaun yang diberikan tidak akan mengurangkan ansuran bulanan tetapi mengurangkan baki hutang keseluruhan sahaja

Siapakah yang layak untuk memohon Diskaun 10% Bayaran Balik Pinjaman PTPTN?

 • Semua peminjam yang membuat bayaran balik melalui saluran Potongan Gaji dan/ atau Debit Terus (Direct Debit) mengikut amaun yang ditetapkan layak menerima insentif ini
 • Peminjam yang telah tamat pengajian diberikan tempoh 12 bulan sebelum JBB dibina dan tidak dikenakan ujrah sepanjang tempoh ini

 • Untuk maklumat lanjut, sila rujuk FAQ Diskaun 10% Bayaran Balik PTPTN

Bagaimanakah cara untuk memohon Diskaun 10% Bayaran Balik Pinjaman PTPTN?

 • Pengesahan baki pinjaman boleh diperolehi melalui atau menghubungi
 • Kaedah Bayar Balik:
  • Diskaun 10% hanya diberikan kepada peminjam yang membuat bayaran balik melalui potongan gaji dan/atau debit terus (direct debit) sahaja. Peminjam boleh memilih salah satu atau kedua-dua saluran untuk menikmati insentif ini
  • Sekiranya peminjam mempunyai tunggakan, rundingan perlu dilakukan dengan menghubungi Eksekutif Pemasaran
  • Terimaan bayaran balik melalui potongan gaji adalah tertakluk kepada proses potongan yang dilakukan oleh majikan. Manakala debit terus (direct debit) adalah setiap 1hb, 10hb dan 27hb setiap bulan
 • Bagi peminjam yang mempunyai lebih daripada 1 akaun pinjaman, amaun diskaun akan dilaras ke akaun pinjaman 1 terlebih dahulu sekiranya akaun tersebut masih mempunyai baki hutang. Diskaun akan dilaras ke akaun pinjaman yang berikutnya selepas hutang pinjaman terdahulu diselesaikan
</