Skim Jaminan Kerajaan PEMULIH (PGGS)

Permohonan Dibuka

Terakhir dikemas kini pada 07/10/2022

Pengenalan

 • Objektif PGGS adalah untuk menyediakan kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia ("PKS") dan Syarikat Tahap Pertengahan ("MSC") melalui:
  1. Pembiayaan Baharu (terutamanya kepada PKS besar dan MSC); dan
  2. Penstrukturan semula kemudahan pembiayaan dengan moratorium dan lanjutan tempoh perkhidmatan, serta pembiayaan lanjutan modal kerja untuk menggiatkan semula perniagaan mereka, sekiranya diperlukan

  Pekara Terma Skim
  Had Skim
  • RM30 bilion (Termasuk RM 2 bilion untuk Bumiputera)
  Kelayakan
  • Terbuka kepada semua entiti (PKS dan MSCs) dalam semua industri seperti pelancongan dan sektor berkaitan dengan pendapatan tahunan tidak melebihi RM500 juta
  Tujuan Pembiayaan
  • Kemudahan Modal Kerja/CAPEX untuk Pembiayaan Baharu
  • Untuk penstrukturan semula kemudahan pembiayaan sedia ada dan/atau Modal Kerja tambahan
  • Nota: Kemudahan ini tidak boleh digunakan untuk membiayai semula kemudahan sedia ada yang diberikan oleh FI yang sama atau lain yang terlibat
  Had Pembiayaan
  • Kemudahan Modal Kerja/CAPEX untuk Pembiayaan Baharu: Sehingga RM20 juta setiap syarikat
  • Penstrukturan semula kemudahan pembiayaan sedia ada; dan/atau Modal Kerja tambahan: Had pembiayaan Pendedahan Kumpulan sehingga RM50 juta
  Perlindungan Jaminan
  • Kemudahan Modal Kerja/ CAPEX untuk Pembiayaan Baharu: 80% daripada pembiayaan diperoleh daripada Institusi Kewangan Peserta (termasuk prinsipal dan faedah/keuntungan) oleh Kerajaan Malaysia
  • Penstrukturan semula kemudahan pembiayaan sedia ada:
   1. Jaminan perlindungan ditentukan seperti berikut;
    Jaminan Perlindungan = A X B X C, dimana:
    • A = 80%
    • B = 36 bulan (3 tahun)
    • C = Purata jumlah ansuran bulanan yang dibayar pada Tahun Kedua dan Tahun Ketiga penstrukturan semula kemudahan pembiayaan
   2. Modal kerja tambahan:
    • Sehingga 80% di atas jumlah pembiayaan (termasuk pokok dan faedah/ keuntungan) yang diperolehi daripada institusi-institusi kewangan yang terlibat
  Yuran Jaminan
  • Pembiayaan Baru: 1% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu
  • Penstrukturan semula kemudahan pembiayaan sedia ada dan/ atau modal kerja tambahan: 0.75% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu
  Tempoh Jaminan
  • Pembiayaan baru: Sehingga 10 tahun
  • Penstrukturan semula kemudahan pembiayaan sedia ada: 3 tahun, termasuk moratorium sehingga 12 bulan
  • Modal kerja tambahan: Sehingga 10 tahun
  Jenis Kemudahan Pembiayaan
  • Pinjaman Berjangka/ Pembiayaan Berjangka-i, Overdraf/ Talian Tunai-i, Kredit Pusingan/ Kemudahan Pusingan-i dan Kemudahan Perdagangan/ Trade-i
  Institusi Kewangan Peserta
  • Bank Perdagangan, Bank Islam dan Institusi Kewangan Pembangunan di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia layak menyertai Skim ini
  Duti Setem
  • Pengecualian Duti Setem ke atas penstrukturan semula dan/atau dokumentasi penjadualan, hanya sehingga 31 Disember 2022

 • Untuk maklumat lanjut sila layari Laman Sesawang PGGS
 • Nota: Terma dan syarat lain mungkin dikenakan, bergantung kepada penilaian Institusi-institusi Kewangan dan SJPP

Kelayakan

 • Semua entiti (PKS dan MSCs) dalam semua industri seperti pelancongan dan sektor berkaitan dengan pendapatan tahunan tidak melebihi RM500 juta:
  1. Syarikat pemilikan tunggal yang dimiliki rakyat Malaysia
  2. Syarikat Perkongsian, dan Perkongsian Liabiliti Terhad yang dikawal dan majoriti dimiliki rakyat Malaysia secara majoriti; atau
  3. Sekurang-kurangnya 51% saham dipegang dan dikawal oleh rakyat Malaysia
 • Diperbadankan di bawah:
  1. Akta Pendaftaran Perniagaan (1956), atau Akta Syarikat (1965/ 2016), atau Akta Perkongsian Liabiliti Terhad (2012); atau
  2. Pihak Berkuasa atau Pejabat Daerah di Sabah dan Sarawak
  3. Badan Berkanun bagi pembekal perkhidmatan professional
 • Bukan Sektor Pembuatan:
  1. Syarikat-syarikat PKS dengan jualan tidak melebihi RM20.0 juta ATAU bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang
 • Sektor Pembuatan:
  1. Syarikat-syarikat PKS dengan jualan tidak melebihi RM50.0 juta ATAU bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang
 • Tidak termasuk:
  1. Entiti yang disenaraikan di Papan Utama; dan
  2. Subsidiari bagi:
   1. Syarikat tersenarai awam yang berada di papan utama;
   2. Syarikat berkaitan Kerajaan (GLCs);
   3. Syarikat Menteri Kewangan Diperbadankan (MKDs); dan
   4. Perusahaan milik Kerajaan Negeri

Cara memohon

 • Permohonan dibuka sehingga penggunaan penuh had skim, kecuali skim Jaminan untuk penstrukturan semula dan/atau penstrukturan semula yang hanya tersedia sehingga 31 Disember 2023.
 • Syarikat-syarikat PKS memohon pembiayaan dari Institusi Kewangan Peserta

Soalan Lazim

agensi icon

Agensi
Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP)

phone icon

Telefon
03-2096 5000