Program JaminKerja – Insentif Penggajian

 • Insentif kewangan

 • Untuk majikan yang membuat pengambilan baharu

 • Permohonan ditutup pada 30-Jun-2022

Apakah itu Program JaminKerja – Insentif Penggajian?

 • Program JaminKerja – Insentif Penggajian merupakan satu insentif kewangan yang diberikan kepada majikan yang membuat pengambilan baharu mulai 1 Januari 2022 dalam kalangan perantis, graduan, golongan mudah terjejas termasuk OKU, bekas tentera, bekas banduan, warga emas serta penganggur am.
 • Insentif sebanyak 20% daripada gaji kasar sehingga RM12,000 bagi setiap pekerja sekiranya berjaya bekerja bagi 6 bulan yang pertama dan sebanyak 40% daripada gaji kasar sehingga RM24,000 sekiranya pekerja diambil bekerja sehingga 6 bulan yang seterusnya.
 • Secara keseluruhan, insentif maksima sebanyak RM36,000 disediakan bagi setiap individu yang diambil di bawah Program JaminKerja – Insentif Penggajian.
 • Insentif dibayar kepada majikan setiap 2 bulan bagi penggajian yang dilaksanakan dalam tempoh 12 bulan.
 • Bayaran akan dilaksanakan bagi tempoh pekerja secara aktif dan akan ditamatkan sekiranya berhenti kerja.

 • Kategori Kadar Insentif Syarat Minima & Tempoh Kontrak
  Bulan 1-6 Bulan 7-12
  Perantisan RM900 Tiada RM1,500;
  Kontrak 6 bulan
  Pencari Kerja Am 20% daripada gaji kasar pekerja 30% daripada gaji kasar pekerja RM1,500;
  Kontrak 12 bulan
  Golongan Mudah Terjejas 30% daripada gaji kasar pekerja 40% daripada gaji kasar pekerja RM1,200;
  Kontrak 12 bulan
  Wanita 30% daripada gaji kasar pekerja 40% daripada gaji kasar pekerja RM1,200;
  Kontrak 12 bulan
  Pekerjaan di bawah sektor utama 30% daripada gaji kasar pekerja 40% daripada gaji kasar pekerja RM1,500;
  Kontrak 12 bulan
  Penggantian Pekerja Asing & Pegawai Dagang 20% daripada gaji kasar pekerja

  10% daripada gaji kasar pekerja dibayar terus kepada pekerja (minima RM300)
  30% daripada gaji kasar pekerja

  10% daripada gaji kasar pekerja dibayar terus kepada pekerja (minima RM300)
  RM1,200;
  RM3,000 kepada Pegawai dagang;
  Kontrak 12 bulan
 • Elaun Mobiliti juga disediakan kepada pekerja yang diambil sebanyak RM500 yang dibayar secara terus secara ‘one off’ kepada pekerja yang akan dibayar pada bulan pertama insentif pengambilan diluluskan.

Siapakah yang layak memohon Program JaminKerja – Insentif Penggajian?

 • Majikan yang layak memohon Program JaminKerja – Insentif Penggajian adalah:
  • Majikan daripada semua kategori industri yang berdaftar dengan PERKESO sebelum 1 Januari 2022
  • Majikan daripada Sektor Awam, Badan Berkanun Persekutuan dan Negeri, Badan Berkanun Yang Diasingkan Saraan, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) hanya layak bagi kategori Perantisan
 • Majikan yang TIDAK layak adalah:
  • Agensi Pekerjaan Swasta ataupun Syarikat Penyumberan Luar (Outsourcing / Contractor for Service) yang memberikan perkhidmatan penempatan pekerjaan kepada perusahaan lain (principal) dan bukannya sebagai majikan utama
  • Walaubagaimanapun, Agensi Pekerjaan atau Syarikat Penyumberan Luar yang bertindak sebagai majikan langsung, yang melaksanakan pembayaran gaji dan caruman pekerja adalah layak untuk membuat permohonan insentif ini
 • Pekerja yang layak adalah mengikut kategori, seperti berikut:

Kategori Syarat Kelayakan
Perantisan
 • Pekerja berumur 18 - 30 tahun
 • Jawatan Eksekutif sahaja
Pencari Kerja Am
 • Pekerja berumur 16 - 50 tahun
 • Menganggur sekurang-kurangnya 60 hari
Golongan Mudah Terjejas
 • Individu menganggur melebihi tempoh 180 hari Penerima Faedah SIP
 • Bekas Tentera
 • Orang Asli
 • Bekas Banduan / Orang yang diparol
 • Orang Kurang Upaya (OKU)
 • Pekerja berumur 50 tahun dan ke atas
Wanita
 • Menganggur melebihi 6 bulan
 • Ibu tunggal / suri rumah yang tidak aktif bekerja
 • Tawaran kerja yang secara flexible
Pekerjaan di bawah sektor utama
 • Pekerjaan yang di bawah sektor berkaitan Pelancongan
Penggantian Pekerja Asing & Pegawai Dagang
 • Majikan yang mempunyai bukti pengambilan pegawai dagang ataupun pekerja asing dan melaksanakan penggantian dengan pekerja dalam kalangan rakyat Malaysia

Bagaimanakah saya boleh memohon Program JaminKerja – Insentif Penggajian?

 • Tarikh akhir permohonan untuk insentif Program JaminKerja-Insentif Penggajian adalah pada 30 Jun 2022.
 • Dokumen yang diperlukan:
  1. Maklumat akaun bank majikan (salinan hadapan yang tertera nama majikan), nombor akaun majikan dan nama bank
  2. Maklumat nombor pendaftaran perniagaan majikan yang telah disahkan oleh Pihak Bank (Business Registration Number - BRN)
  3. BRN Borang Pengesahan Pekerja yang telah ditandatangani oleh pekerja
  4. Maklumat akaun bank pekerja (salinan halaman hadapan Penyata Bank yang tertera nama pekerja, nombor akaun pekerja, nombor kad pengenalan dan nama bank)
 • Langkah untuk memohon inisiatif:
  1. Majikan perlu mendaftarkan kekosongan pekerjaan di Portal MYFutureJobs
  2. Setelah pengambilan pekerja dilaksanakan (pengambilan mulai 1 Januari 2022), daftarkan pekerja baharu di Portal JaminKerja untuk permohonan Program JaminKerja – Insentif Penggajian
   • Majkan akan terima kelulusan pekerja yang layak dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh permohonan
   • Majikan dikehendaki membayar gaji seperti di surat tawaran pekerja
   • Bayaran kepada majikan akan terus dikreditkan setiap 2 bulan berdasarkan rekod caruman wajib kepada PERKESO dan KWSP
  3. Pihak majikan boleh membuat permohonan insentif melalui Portal JaminKerja mulai 17 Januari 2022
   • Pembayaran akan dimasukkan ke akaun syarikat (majikan) sekiranya permohonan telah memenuhi syarat-syarat kelayakan.
   • Pembayaran bantuan mobiliti dan Insentif Malaysianization akan dimasukkan ke akaun pekerja sekiranya permohonan telah memenuhi syarat-syarat kelayakan.
   • Bayaran bagi tuntutan permohonan akan dilakukan setiap 2 bulan sehingga tempoh 6 bulan bagi kategori perantisan dan 12 bulan bagi lain-lain kategori.
  4. Untuk mendapatkan insentif setiap 2 bulan, majikan perlu memastikan bayaran gaji seperti yang ditawarkan di dalam kontrak, bayaran caruman PERKESO and caruman KWSP dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan.
Ketahui inisiatif-inisiatif JaminKerja Bajet 2022 di budget.mof.gov.my/manfaat/jaminkerja