BSN Mikro/i Semarak

Permohonan Dibuka

Terakhir dikemas kini pada 07/10/2022

Pengenalan

 • BSN Mikro/i Semarak ialah satu kemudahan pembiayaan / pinjaman mikro di bawah inisiatif Program Semarak Niaga Keluarga Malaysia (SemarakNiaga) yang ditawarkan kepada usahawan mikro untuk membantu dan menyokong perniagaan.
 • ‚Äč
  Ciri-ciri Penerangan
  Tujuan Pembiayaan / Pinjaman Modal Kerja dan Pembelian Aset
  Amaun Pembiayaan / Pinjaman Sehingga RM50,000
  Tempoh Pembiayaan / Pinjaman Sehingga 5.5 tahun termasuk 6 bulan pertama moratorium ke atas pembayaran ansuran bulanan
  Kadar Keuntungan / Faedah 4.00% setahun dan tiada caj keuntungan / faedah dikenakan semasa tempoh 6 bulan moratorium.

Kelayakan

 • Perusahaan mikro (Milikan Tunggal/ Perkongsian/ Syarikat Sdn. Bhd.).
 • Bekerja sendiri termasuk profesional (Akauntan, Doktor, Peguam).
 • Dimiliki oleh warganegara Malaysia.
 • Perniagaan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)/ Agensi/ Badan Profesional (terpakai hanya untuk profesional).
 • Perniagaan telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan.

Cara memohon

 • Dokumen yang diperlukan:
  1. Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Lesen Perniagaan dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)/ Pendaftaran badan profesional dan sijil amalan (terpakai hanya untuk profesional) yang sah.
  2. Salinan Kad Pengenalan Pemilik Tunggal/ Rakan Kongsi/ semua Pengarah/ Pemegang Saham/ Penjamin (jika berkenaan).
  3. Penyata Akaun Bank untuk tiga (3) bulan terkini.
  4. Salinan bil elektrik dan air premis perniagaan.
  5. Lain-lain dokumen sokongan tambahan sekiranya diperlukan oleh pihak Bank.
 • Cara permohonan:
  1. Lawati laman sesawang BSN untuk menyemak butiran produk
  2. Semak dan sediakan dokumen sokongan yang diperlukan
  3. Kemukakan permohonan ke Pusat Mikro Kewangan BSN / Cawangan Utama Negeri BSN atau lakukan permohonan secara atas talian. Pihak BSN akan menghubungi pelanggan dalam tempoh 6 hari bekerja selepas menerima dokumen yang lengkap untuk memaklumkan berkenaan status permohonan.
 • Panduan pengguna untuk permohonan atas talian.
 • Hubungi Credit Supervisory Team kami untuk maklumat lanjut.

Soalan Lazim

agensi icon

Agensi
Bank Simpanan Nasional (BSN)

phone icon

Telefon
Tel. Cawangan