Bantuan Latihan Perantis (BLP)

Permohonan Dibuka

Terakhir dikemas kini pada 28/02/2023

Pengenalan

 • Bantuan Latihan Perantis adalah bertujuan untuk membantu klien JKM atau anak-anak penerima bantuan yang tercicir daripada persekolahan dan menganggur serta bekas pelatih atau bekas penghuni institusi kebajikan untuk mendapatkan latihan kemahiran atau latihan sambil bekerja
 • Kadar bayaran Bantuan Latihan Perantis: RM200 sebulan seorang

Kelayakan

 • Warganegara yang bermastautin di Malaysia
 • Anak-anak penerima bantuan atau bekas pelatih/bekas penghuni dari institusi kebajikan
 • Kes-kes seliaan akhlak
 • Bekas Pelatih Perintah Khidmat Masyarakat

Cara memohon

 • Pengendalian permohonan bantuan kewangan dibuat di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/Jajahan/Bahagian di seluruh negara
  1. Setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian (means-tested) bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon; dan
  2. Urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan dan bukan hak
 • Untuk memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/Jajahan/Bahagian seperti:
  1. Salinan Kad Pengenalan diri pemohon;
  2. Salinan Kad Pengenalan suami/isteri/ibu/bapa/anak yang tinggal bersama;
  3. Salinan sijil kelahiran anak-anak/ahli keluarga yang tinggal bersama;
  4. Salinan penyata gaji (jika ada); dan
  5. Lain-lain dokumen yang berkaitan
 • Pemohon boleh melengkapkan borang berikut:
  1. JKM 18 Borang Permohonan Bantuan; atau
  2. JKM 20 Borang Kaji Semula Bantuan

Soalan Lazim

agensi icon

Agensi
Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

phone icon

Telefon
03-8000 8000