PERKESO - Program Bina Kerjaya Sektor Tidak Formal & Kerjaya TVET (Penyedia Latihan)

Permohonan Telah Ditutup

Terakhir dikemas kini pada 01/06/2023

Pengenalan

 • Program ini merupakan suatu inisiatif Kerajaan bertujuan untuk memperkasakan pasaran buruh bagi meningkatkan potensi peserta untuk memperoleh peluang pekerjaan menerusi program Latihan Microcredentials/Latihan Profesional yang diiktiraf.
 • Penyedia latihan bagi program ini perlu mensasarkan peserta daripada kumpulan berikut:

 • Program Kumpulan Sasaran Peserta
  Program Bina Kerjaya Sektor Tidak Formal Pekerja gig/Orang Bekerja Sendiri (OBS) yang mempunyai tahap pendidikan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan ke bawah
  Program Kerjaya TVET Graduan TVET atau lepasan sekolah yang menganggur sekurang-kurangnya bagi tempoh 2 bulan
 • Penyedia Latihan yang menyertai program ini layak untuk menerima subsidi bayaran Yuran Latihan sehingga RM4,000 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh PERKESO.
 • Penyedia Latihan perlu berdaftar dengan PERKESO bermula pada 20 April sehingga 31 Mei 2023 untuk program ini.


Syarat Kelayakan


Syarat Pelantikan Penyedia Latihan Syarat Pelantikan Kursus Latihan
 • Telah berdaftar sebelum 1 Januari 2023 dan aktif mencarum bersama PERKESO di bawah Akta 4 dan Akta 800 secara berturut-turut selama satu (1) tahun pada tahun 2021 atau tahun 2022*.
  *Nota: Syarat ini dikecualikan kepada IPTS serta agensi dan badan kerajaan

 • Telah beroperasi minimum satu (1) tahun ke atas dari tarikh permohonan dibuat.

 • Mempunyai salah satu kelayakan pentauliahan pusat latihan seperti berikut dengan pembuktian dokumen yang sewajarnya:
  1. Penyedia Latihan yang mempunyai kelayakan kemahiran pentauliahan daripada JPK atau MQA atau setaraf; atau
  2. Penyedia Latihan yang berdaftar di bawah mana-mana kementerian; atau
  3. Institusi pengajian awam atau swasta yang berdaftar di bawah undang-undang bertulis atau pihak berkuasa yang berkaitan
 • Kursus latihan mestilah mempunyai pentauliahan pensijilan Recognition of Prior Experiential Learning (RPEL) atau microcredential atau profesional atau kompetensi yang diiktiraf oleh IPTA/IPTS/JPK/MQA/badan ikhtisas/badan peneraju industri seperti daripada ACCA, MIA, SOA dan setaraf dengannya.

 • Latihan yang ditawarkan mestilah mempunyai nilai tinggi dan bersesuaian dengan kebolehpasaran pekerjaan semasa.

 • Harga kursus latihan bagi setiap kursus yang ditawarkan adalah seperti berikut:
  1. Bagi Profesional dan microcredential tidak melebihi RM4,000 bagi setiap individu.
  2. Bagi Recognition of Prior Experiential Learning (RPEL) dan kompetensi tidak melebihi RM2,500 bagi setiap individu
 • Cara memohon

  • Dokumen yang diperlukan bagi pendaftaran sebagai Penyedia Latihan PERKESO boleh didapati daripada Pekeliling Penyedia Latihan Bil. 2 Tahun 2023 di pautan Portal Kerjaya MADANI.
  • Tarikh pendaftaran sebagai Penyedia Latihan PERKESO di bawah program ini adalah dari 20 April sehingga 31 Mei 2023 di Portal Kerjaya MADANI.
  • Tuntutan Subsidi Yuran Latihan juga perlu dibuat di Portal Kerjaya MADANI dan bayaran akan dikreditkan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima.
  agensi icon

  Agensi
  PERKESO