Bantuan Untuk Komuniti

Inisiatif Terkini

yellow icon

Bantuan Komuniti Akan Datang

Klik untuk terokai bantuan Bajet 2022 mengikut keperluan anda


3 Inisiatif Utama Komuniti

 Rumah Perlindungan Khas Wanita

Kerjasama dengan NGO untuk meningkatkan bilangan Rumah Perlindungan Khas Wanita

#NGO #LindungiWanita

Pusat Ekonomi DIgital Keluarga Malaysia

600 Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia akan dijadikan sebagai pusat sehenti untuk membimbing usahawan mikro luar bandar menggunakan teknologi digital

#UsahawanMikro #Digital #LuarBandar #MCMC

Klinik Bergerak

Perkhidmatan klinik bergerak Hospital Pengajar Universiti (HPU) akan diperluaskan sebagai usaha menambah akses saringan dan pendidikan kesihatan di kawasan-kawasan tumpuan

#Komuniti #Kesihatan #KlinikBergerak

Mohon Bantuan Komuniti Sekarang

klik untuk maklumat lanjut inisiatif di bawah pakej rangsangan lain