Suara Rakyat, Nadi Negara!

04/09/2023

Kami ingin menjemput anda untuk menyertai KAJI SELIDIK BELANJAWAN 2023. Kaji selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas mengenai keberkesanan program/inisiatif kerajaan di bawah Belanjawan 2023 yang telah diumumkan. Kami amat mengalu-alukan maklum balas anda!

Maklum balas dan komen akan dirahsiakan. KAJIAN INI TIDAK AKAN MEMINTA APA-APA DATA MAKLUMAT PERIBADI/SYARIKAT seperti Nama, Kad Pengenalan, Nama Syarikat atau Nombor Pendaftaran Perniagaan.


Salurkan maklum balas anda melalui pautan di bawah:

Perniagaan:
Bahasa Melayu: https://belanjawan.mof.gov.my/manfaat/ feedback-business-ms.html

English: https://belanjawan.mof.gov.my/manfaat/ feedback-business-en.html


Rakyat:
Bahasa Melayu: https://belanjawan.mof.gov.my/manfaat/ feedback-rakyat-ms.html

English: https://belanjawan.mof.gov.my/manfaat/ feedback-rakyat-en.html