Belanjawan 2023

Pelancar Carian kami membantu anda untuk mengetahui bantuan Belanjawan 2023 yang bersesuaian dan menghubungkan anda ke agensi berkenaan bagi permohonan bantuan Belanjawan 2023

Pelancar Carian Manfaat Bajet 2023

Pengumuman Terkini

Terokai bantuan Belanjawan 2023 yang ingin anda ketahui

Individu & Keluarga
Perniagaan & Majikan
Komuniti

Rencana

Media

Suapan Media Sosial

Mengenai Belanjawan 2023

Belanjawan 2023 dibentuk hasil daripada pendekatan dan usaha secara konsultatif dan inklusif bersama pelbagai pemegang taruh.

Dalam hubungan ini, lebih 100 sesi perbincangan bersama kumpulan fokus telah dilaksanakan dalam bulan Januari dan Februari 2023; dan hampir 3,282 cadangan telah diterima melalui portal Belanjawan 2023 dan diteliti.

Maka di atas iltizam tersebut, Belanjawan 2023 bertemakan Membangun Malaysia Madani, seiring dengan agenda Belanjawan 2023 yang akan menjadi langkah pertama yang menyusul teras pembangunan Negara MADANI. Semua usaha yang dirangka akan mendasari setiap rukun MADANI.

Kerangka ini merupakan konsep yang diilhamkan oleh YAB Perdana Menteri berpaksikan kepada enam rukun iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, nilai hormat, keyakinan serta ihsan dan rahmah.