Image

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2023

Image
Belanjawan 2023: Membangun Malaysia MADANI
KANDUNGAN MUKA SURAT
Prakata iii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2023 v
Kandungan vii
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2023 1
Ringkasan Perbelanjaan Sebenar Dan Anggaran Mengurus Dan Pembangunan

21
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN SERTA PROGRAM DAN PRESTASI 2023

T.1 Peruntukan Diraja 37
T.2 Elaun-elaun Diraja 38
T.3 Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim 39
T.4 Ketua Audit Negara 41
T.5 Yang Di-Pertua Dewan Rakyat 44
T.6 Yang Di-Pertua Dewan Negara 43
T.7 Suruhanjaya Pilihan Raya 44
T.8 Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman Dan Perundangan 45
T.9 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 46
T.10 Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan 47
T.11 Suruhanjaya Pasukan Polis 48
T.12 Perbendaharaan 49
T.13 Perbelanjaan Kerana Hutang Negara 52
T.14 Pencen, Elaun Bersara Dan Ganjaran 54
B.1 PARLIMEN MALAYSIA 61
B.2 PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA 65
B.3 JABATAN AUDIT NEGARA 69
B.4 SURUHANJAYA PILIHANRAYA 75
B.5 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM 81
B/P.6 JABATAN PERDANA MENTERI 89
B/P.7 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 111
B.8 JABATAN PEGUAM NEGARA 121
B.9 SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA
131
  KEMENTERIAN KEWANGAN
 
B/P.10 Perbendaharaan 141
B.11 Perkhidmatan Am Perbendaharaan 155
B.12 Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun 160
B/P.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 165
B/P.14 KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA 177
B/P.15 KEMENTERIAN EKONOMI 185
B/P.20 KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI 195
B/P.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN 203
B/P.22 KEMENTERIAN DESA DAN WILAYAH 219
B/P.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM 235
B/P.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI 257
B/P.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP 271
B/P.26 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI 283
B/P.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA 293
B/P.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN 309
B/P.30 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI 321
B/P.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN SENI DAN BUDAYA 333
B/P.40 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 345
B/P.42 KEMENTERIAN KESIHATAN 351
B/P.43 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 373
B/P.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 385
B/P.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 395
B/P.47 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL 405
B/P.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 417
B/P.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN 427
B/P.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 437
B/P.63 KEMENTERIAN PENDIDIKAN 451
B/P.64 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI 467
P.70 SIMPANAN LUAR JANGKA

481

LAMPIRAN

A Kumpulan Wang Pembangunan 2022 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2022 484
B Kumpulan Wang Pembangunan 2023 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2023 485
C Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2023 Mengikut Objek Sebagai dan Am 487
C-1 Butir-butir Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2023 488
D Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2023 498
E Pemberian Sebenar Kepada Kerajaan Negeri Tahun 2021 499
F Jadual Butiran Tahun 2022 Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2023 500

Hubungi Kami

Kementerian Kewangan
No. 5 Persiaran Perdana, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62592 WP PUTRAJAYA